Winterhalder Bulgaria Ltd

Winterhalder Bulgaria Ltd

Проект: Управление на качеството за автомобилната индустрия - Разработване и внедряване на система за управление в съответствие с IATF 16949. Подготовка за процесен одит по VDA 6.3 от клиент. Поддържане и съдействие.