Бизнес консултант управление на качеството, Kaizen и LEAN

Реф. номер: KLVN-001

В категория: Позиции за Варна

Във връзка с разширяването на дейността търсим Консултант управление на качеството, Kaizen и LEAN
Вашите задължения ще бъдат свързани с консултиране на клиенти за прилагане на техники за управление свързани с качеството с цел подобряване на процесите и тяхната ефикасност, прилагане на филофосията на Kaizen и LEAN, принципите на TQM и други.

Изисквания:

Висше инженерно образование

Успешно преминати обучения свързани с TQM, KAIZEN, LEAN, FMEA и други широко приложими методики

Владеен на английски език

Отлична работа с Microsoft Office 

Опит с реинженеринг на процеси и управление на качеството

Опит на позиция свързана с прилагане на методите за анализ и управление

Възможност за командировки в страната

Работно време:

Гъвкаво работно време. 

Компанията предлага:

- Възнаграждение според уменията и опита на кандидата
- Обезпечаване на разходите за курсове свързани с повишаване на квалификацията
- Граждански договор 
- Възможност за развитие


Можете да кандидатствате за обявената от нас позиция като изпратите вашата автобиография. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати!

Сподели

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip