Екип

Нашите консултанти притежават необхоимия опит, на който можете да се доверите, когато има необходимост от съдействие и подкрепа по въпроси свързани с управление на бизнеса Ви, управление на качеството, прилагане на международните стандарти за управление, въвеждане на техники за управление и други. Можем да Ви предложим високо качество на обслужване, постигнато чрез постоянно поддържане компетентността на нашите служители, които доказано притежават богати познания в различни области на бизнеса и индустрията. 

Безценното ноу – хау, което носим като опит и познания със сигурност ще бъде успешно приложено във Вашата организация. Всички наши служители са регистрирани водещи одитори по различни управленски стандарти и са преминали успешно обучения и курсове по прилагане на методите за управление и подобряване на качеството.

Нашият екип включва:

  • Водещи одитори по международни и европейски стандарти за управление
  • Експерти по управление на качеството (Техники за решаване на проблеми)
  • Kaizen&Lean

Всеки член на нашия екип ще Ви съдейства по най - добрия начин за да постигнете желания резултат!