Парето анализ и Ishikawa

Диаграма Рибената кост, наречена също Причинно - следствена диаграма или диаграмата на Ишикава, е инструмент за визуализация и категоризиране на потенциалните причини за проблем или дефект, с цел да се идентифицират нейните основни причини.

Парето графиката, наричана още диаграма на Парето, е графично изобразяване на стойностите свързани с даден проблем в низходящ ред по относителната честота от ляво на дясно. Графиките на парето са изключително полезни за анализиране на проблемите, които имат най-голям кумулативен ефект върху системата.

Парето анализ

Кога да използвате Парето диаграма?

 • Когато анализирате данни за честотата или причините на проблемите в процеса
 • Когато има много проблеми или причини и искате да се съсредоточите върху най-значимите
 • Когато анализирате широко - обхватни проблеми, разглеждайки техните специфични компоненти

Как се прави Парето диаграма?

 • Определете категории за групиране на проблемите и дефектите
 • Определете метод на измерване и какво ще измервате. Общите критерии са честотата, количеството, разходи и времето
 • Определете какъв период от време ще обхванете с анализа "Парето": Един работен цикъл? Един работен ден? Седмица?
 • Съберете данните, като ги причислявате към определената категория (Или да групирайте вече съществуващи данни.)
 • Сумирайте стойностите за всяка категория
 • Определете подходящата скала за измерванията, които сте събрали. Максималната стойност ще бъде най-голямата междинна сума. Маркирайте скалата от лявата страна на графиката
 • Маркирайте лентите за всяка категория. Поставете най-високата отляво, след това следващата отдясно и т.н. Ако има много категории с малки измервания, те могат да бъдат групирани като "други".
 • Изчислете процента за всяка категория: междинната сума за една категория, разделена на общия резултат за всички категории. Начертайте дясната вертикална ос и я маркирайте с проценти. 
 • Изчислете кумулативните стойности: Добавете междинните суми за първата и втората категории и поставете точка над втората лента, показваща тази стойност. Към тази стойност добавете междинната за третата категория и поставете точка над третата лента. Продължете процеса за всички останали. Свържете точките, като започнете от горната част на първата лента. Последната точка трябва да достигне 100 процента.

Диаграма на Ишикава

Кога да използвате диаграма на Ишикава?

 • При идентифициране на възможните причини за проблем.

Диаграма на Ишикава или Рибена кост е полезен инструмент за определяне на най-вероятните причини за проблем с качеството. Създаването на диаграмата е съпроводено с прилагане на метода "мозъчна атака". Основните раздели на диаграмата се използват за описание на шестте елемента на процеса 6М (човек, материал, метод, машина, измерване и заобикаляща среда). Диаграмите обикновено се обработват от дясно на ляво, като всяка голяма "кост" (първостепенни елементи) на рибата се разклонява включвайте по-малки кости (второстепенни и т.н. елементи) с допълнителни подробности.Не е желателно да ограничавате идеите на членовете от екипа при провеждането на "мозъчна атака". Ако предложението не попада в нито една от секциите, опишете я на отделно място в група "други" и я разгледайте по - късно. Екипът трябва да оцени потенциалните причини според нивото им на важност и вероятността да допринесе за проблема. От всички избриени причини екипът трябва да избере кои от тях да се разследат допълнително.

Ние можем да Ви съдействаме с практически опит и знания при въвеждането на тези два метода в процесите Ви на анализи. Ние ще:

 • Оценим ресурсите, с които разполагате към момента на въвеждане на методите за анализ;
 • Изготвим формуляри и шаблоните, необходими за методите;
 • Обучиме вашите ръководни екипи;
 • Вземем участие в провеждането на няколко анализа с цел ускоряване на правилното прилагане и постигане на успех от служителите Ви;

Сподели