Парето анализ и Ishikawa

Диаграма Рибената кост, наречена също Причинно - следствена диаграма или диаграмата на Ишикава, е инструмент за визуализация и категоризиране на потенциалните причини за проблем или дефект, с цел да се идентифицират нейните основни причини.

Парето графиката, наричана още диаграма на Парето, е графично изобразяване на стойностите свързани с даден проблем в низходящ ред по относителната честота от ляво на дясно. Графиките на парето са изключително полезни за анализиране на проблемите, които имат най-голям кумулативен ефект върху системата.

Парето анализ

Кога да използвате Парето диаграма?

  • Когато анализирате данни за честотата или причините на проблемите в процеса
  • Когато има много проблеми или причини и искате да се съсредоточите върху най-значимите
  • Когато анализирате широко - обхватни проблеми, разглеждайки техните специфични компоненти

Как се прави Парето диаграма?

Парето анализът е статистически инструмент при вземане на решения, използван за подбор на ограничен брой задачи (проблеми), които дават значителен общ ефект. Той използва принципа на Парето (известен също като правило 80/20). Идеята му е, че извършвайки 20% от работата, могат да се генерират 80% от ползата от извършването на цялата работа. Например, при решаване на проблеми с качеството и подобрение на качеството, голяма част от проблемите (80%) са породени от няколко основни причини (20%), върху които трябва да се съсредоточим.


Диаграма на Ишикава

Кога да използвате диаграма на Ишикава?

  • При идентифициране на възможните причини за проблем.

Диаграма на Ишикава или Рибена кост е полезен инструмент за определяне на най-вероятните причини за проблем с качеството. Създаването на диаграмата е съпроводено с прилагане на метода "мозъчна атака". Основните раздели на диаграмата се използват за описание на шестте елемента на процеса 6М (човек, материал, метод, машина, измерване и заобикаляща среда). Диаграмите обикновено се обработват от дясно на ляво, като всяка голяма "кост" (първостепенни елементи) на рибата се разклонява включвайте по-малки кости (второстепенни и т.н. елементи) с допълнителни подробности.Не е желателно да ограничавате идеите на членовете от екипа при провеждането на "мозъчна атака". Ако предложението не попада в нито една от секциите, опишете я на отделно място в група "други" и я разгледайте по - късно. Екипът трябва да оцени потенциалните причини според нивото им на важност и вероятността да допринесе за проблема. От всички избриени причини екипът трябва да избере кои от тях да се разследат допълнително.

Ние можем да Ви съдействаме с практически опит и знания при въвеждането на тези два метода в процесите Ви на анализи. Ние ще:

  • Оценим ресурсите, с които разполагате към момента на въвеждане на методите за анализ;
  • Изготвим формуляри и шаблоните, необходими за методите;
  • Обучиме вашите ръководни екипи;
  • Вземем участие в провеждането на няколко анализа с цел ускоряване на правилното прилагане и постигане на успех от служителите Ви;

Сподели