Техники за управление

Основната цел на Тоталното управлението на качество (TQM) е да включва всички служители от всички нива и функции на организацията, които непрекъснато да работят в посока изпълнение и дори надхвърляне очакванията на клиента при производството и доставка на продукти или услуги.

Организациите по цял свят непрекъснато търсят начини за подобряване на процесите и качеството на своите продукти и услуги. Тоталното управление на качеството (TQM) понастоящем постига тази цел в много организации с различни по сложност процеси, посредством техники за управление. Ако се приложат правилно, TQM може да има положително въздействие върху процесите във всеки аспект на организация. За съжаление, много организации не разполагат с наличните ресурси, опит или знания, необходими за ефективното прилагане на TQM. Тук, ние от Кайзен Консулт Инценеринг ЕООД можем да бъдем от полза. За да ви помогнем с успешното внедряване на TQM, ние ще:

  • Прегледаме текущите Ви процеси, отправим препоръки и окажем съдействие на Вашия мениджърски екип
  • Изготвим план за внедряване, ще проведем обучение за прилагане на TQM
  • Осигурим напътствия и консултации за Вашите служители по прилагането на техниките, за да съкратим времето за успех

Забележка: Техниките за управление включват някои от описаните в раздел "Кайзен и Лийн" услуги!

Сподели