Лоялни клиенти

Ние в Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД полагаме ежедневно усилия освен към пълно удовлетворяване на нашите клиенти, но и към това да ги превърнем в наши лоялни клиенти и партньори. След като веднъж нашите клиенти са упражнили правото си да се възползват от нашите услуги и са се убедили в нашия професионализъм, коректност и спазване на най - високите стандарти в нашата сфера, биха могли да се ползват от редица отстъпки и преференции при разширяване на обхвата на сътрудничеството си с нашата организация. Това включва както ползване на някоя от останалите услуги предлагани от нас (напр. при желание за оказване на съдействие при въвеждане на друг стандарт, провеждане на одити, съдействие за прилагане на методи за управление на качеството, Кайзен, LEAN Six Sigma, поддържане на системи или друго), така и  при препоръчване на нашите услуги на други, приближени на Вашата организации. При ползване на допълнителни услуги Вие ще получите от 10% до 50% отстъпка в цената в зависимост от броя и вида на услугите, които желаете. При насочване на Ваши приближени фирми към нашата организация Вие ще получите комисионна в размер на 10% от сумата за изпълнение на избраната услуга. Интерес биха имали:

- Ваши парнтоьри;

- Дъщерни фирми;

- Ваши основни доставчици;

Свържете се с нас на електронна поща office@kaizen-bg.com ако желаете да получите по - подробна информация за нашите преференции за лоялни клиенти!

Сподели