partnerships

Партньори

Нашата организация цени високо усилията на всички наши партньори насочени към взаимното подобряване, развитие и усъвършенстване. Спазваме стрикно установените принципи, които сме приели за изграждане на дългосрочни парнтьорски отношения, както и приемаме и прилагаме принципите на нашите партньорски организации. Основните направления, в които си партнираме с външни организации са за сертификация на системи за управление внедрени от Екипа ни и консултиранe и съдействие за въвеждане на LEAN производство, Кайзен и Six Sigma. 

Принципи, които следваме:

- Лоялност

- Коректно отношение

- Уважение към конкурентите

- Уважение към служителите на наши парнтньорски организации, с които поддържаме контакт

- Уважение към клиентите

- Стремим се да окажем съдействие винаги и с каквото можем на нашите клиенти, партньори и на клиентите на нашите партньори 

- Уважение към работата на другия

За да научите кои са сертифициращите органи и областите, в които си партнираме посетете нашата страница "Сертифициращи органи" към секция "Партньори". Ако сте наши клиенти и желаете да научите за нашата партньорска програма за лоялни клиенти, посете страницата "Лоялни клиенти" в секция "Парнтьори" и се свържете с нас на office@kaizen-bg.com 

Сподели