Един от най – големите производители на риба и рибни продукти – Рибекс Трейдинг ООД, стана наш клиент

01.11.2022

Рибекс Трейдинг е организация, която се занимава с улов и преработка на черноморски и океански риби и рибни продукти. Организацията е сертифицирана по 2 международни стандарта – IFS и BRC, които са доказателство и признание за ефективността на процесите и качеството и безопасността на продуктите, които предлага.

Рибекс Трейдинг изнася своята продукция за Азия, САЩ и Европа.

През 2022 -ра година нашата организация сключи договор с Рибекс Трейдинг за предоставяне на консултантски услуги по одит, поддържане, подобряване на системата по качество и безопасност в съответствие с IFS и BRC.

Сподели