General Motors ревизираха IATF 16949® специфичните за клиента изисквания (CSR) от 22 декември 2022 г.

03.01.2023

General Motors (GM) наскоро преразгледа своите специфични изисквания за клиента. Последната редакция е в сила от 1 януари 2023 г.

Ревизиите включват следното:

  • 3.1 В целия документ е заменено: Номер на приоритет на риска (RPN) с нива на приоритет на риск (RPL).

Бележка на автора: тази промяна е въведена, за да се приведе в съответствие с подхода за изпълнение на FMEA на AIAG VDA.

  • 4.4 Документ CG4338 GM 1927 03 Декларация на изискванията за качество на доставчика SOR е коригирано име.
  • 2.1-страница 22 Изискванията на BIQS са заменени с изискванията за изпълнение на качеството на GM, BIQS ниво е заменено с ниво на източника. Актуализирана формулировка на раздела/параграфа на изискванията за изпълнение на качеството на GM (GM QPR). Добавена е връзка за справка към уеб страницата Ръководство за бързи справки.
  • 2.3 Добавена оценка на системата за спояване CQI-29 и оценка на системата за обработка на каучук CQI-30.

Бележка на автора: допълнителни самооценки на CQI за съответните организации.

General Motors (GM) също наскоро преразгледа Quick Reference manual, за да включи промените (т.е.: описание на нивото на източник на информация в отчета за източник вместо ниво BIQS). Има и актуализация на изискванията за планиране и провеждане на предварителен одит от сертифициращия орган на доставчиците на GM, която включва следното:

  • GM Scorecard – какви данни за ефективността да използвате за предварително планиране на одита? (Правило 5.7.1c)
  • Система за управление на сертифициране на доставчици (SCMS) Екран със записи на доставчици, потвърждаващ името на клиента, производствения DUNS номер и адреса.
  • Подробен доклад за въздействието, посочващ смущения, инциденти и подробности за несъответствие на продукта, Действия на място, Записи за задържане на нов бизнес, включително SPPS (Решаване на практически проблеми на доставчици) записи за тежестта и веригата на доставки..

Фокусиране върху доставчиците на GM

Като извод от тези актуализации:

Нивата на BIQS вече ще се наричат нива на достъпност, но все още ще се разглеждат в отчета за достъпност.

Преминаването от номер на приоритет на риска към ниво на приоритет на риск е съобразено с методологията на VDA AIAG за провеждане на FMEA.

Допълнителните оценки на CQI за спояване и обработка на каучук може да повлияят на доставчиците, които участват в тези процеси (имайте предвид, че тези изисквания са в сила от 1 януари 2020 г.).

Изискването за подаване на данни преди одита включва всички точки, споменати по-горе. Вашият сертифициращ орган ще очаква данни за всичките пет точки.

Фокус върху сертифициращите органи

Тези промени влизат в сила на 1 януари 2023 г. и одиторът на Сертифициращия орган ще трябва да одитира тези промени, когато оценява QMS (СУК) на доставчик, който доставя детайли на GM. Забележка: тези изисквания се прилагат и за доставчик от по-ниско ниво, който доставя директно до производствен център на GM.

Сподели