Как да изпълним специфичните изисквания на клиента при внедряването на IATF 16949

18.06.2020

Според IATF 16949, едно от ключовите изисквания в автомобилната индустрия, са специфичните изисквания на клиента, които насочват вашата компания към постигане на удовлетвореност на клиентите. В тази статия научете повече за успешното определяне, оценка и изпълнение на тази област на системата за управление на качеството, базирана на IATF 16949.

Удовлетвореността на клиентите като основна цел
IATF 16949 е стандарт за система за управление на качеството в автомобилната индустрия. Специфичните изисквания на клиента са едно от приложимите изисквания в ISO 9001:2015 и IATF 16949: 2016. Основната цел в рамките на стандарта е удовлетвореността на клиентите чрез непрекъснато подобряване, предотвратяване на дефекти и намаляване на загубите в резултат на лошо качество, в цялата верига на доставки.

Ако клиентите на дадена организация са OEM производители с IATF 16949, лесно е да намерите специфичните изисквания на клиента, които са публикувани на страницата на IATF - https://www.iatfglobaloversight.org/ в секция OEM Requirements. Но за останалите клиенти трябва да бъде конкретно попитано дали имат специално ръководство или процедура за техните специфични изисквания. 

Елементи в създаването на СУК със специфичните изисквания на клиента
По време на създаването на система за управление на качеството, един от източниците, които трябва да се използват, са специфичните за клиента изисквания. Тези изисквания са посочени в точки 4.3.2, 7.5.1.1.d и 9.2.2.2 от стандарта IATF 16949. Изискванията за тези елементи са както следва:

Специфични изисквания на клиента: Съгласно точка 4.3.2 на IATF 16949 организацията трябва да оценени всички специфични изисквания за клиента. Под „всички клиенти“ се отнася до всички преки клиенти на организацията. Това могат да бъдат производители на оригинално оборудване сертифицирани по IATF 16949, OEM производители без IATF 16949 и автомобилни клиенти във веригата на доставки, наречени клиенти от ниво 1, 2 или 3. Специфичните изисквания на клиента са достъпни в уебсайта на IATF, в уебсайта на клиента или друга уеб платформа, или при директно питане на клиент за споделяне с организацията.

!!Важно!! Имайте предвид, че специфичните изисквания на клиента се управляват като външни документи и е много важно да извършвате такова наблюдение над тях, което да ви осигури, че ще ползвате винаги само актуалните версии.

Документация на системата за управление на качеството: Съгласно 7.5.1.1, „Документация на системата за управление на качеството“, системата за управление на качеството на организацията ще включва наръчник на СУК. В него трябва да бъде наличен документ под формата на таблица, списък или матрица, който показва къде в системата за управление на качеството на организацията са адресирани техните специфични за клиента изисквания. Подобно на изискванията на IATF 16949 и ISO 9001, специфичните изисквания на клиента са задължителни за една организация.

В рамките на своите процеси  и/или друга документация организациите трябва да опишат как ще изпълнят изискванията. Като четете изискванията на IATF 16949 едно по едно, всички специфични изисквания на клиента трябва да бъдат оценени и включени в системната документация на организацията.

За информация относно разработване и внедряване на документирана система за управление на качеството в съответствие с IATF 16949 или ISO 9001:2015 вижте тук.

Одит на системата за управление на качеството: Според 9.2.2.2, „Одитиране на системата за управление на качеството”, организацията трябва да извърши одит на всички процеси в системата за управление на качеството, а специфичните изисквания на системата за управление на качеството също ще бъдат взети под внимание, за да се провери ефективното им прилагане. Това означава, че ако организацията използва някой контролен списък като въпросник за одит, специфичните изисквания на клиента трябва да бъдат включени в тези въпросници. Таблицата, списъкът или матрицата, които са подготвени за наръчника за качество, могат да бъдат добър източник за определяне кои специфични изисквания на клиента ще бъдат включени в кои въпросници за процеса.

Чуйте гласа на клиента

В заключение ще добавим, че при започване на работа по внедряване на СУК трябва да чуете какво ви говори клиента. Има много подходящи методи за целта като например VOC (Voice of the Customer) или QFD(Quality Function Deployment). След това системата трябва да се изгради на базата на изискванията на стандарта и оценените вече специфични изисквания на клиентите. 

Сподели