Какви промени настъпиха през 2021 в IATF 16949, AIAG и OEM, засягащи доставчиците в автомобилната индустрия

01.12.2021

Като основоположник на управление на качеството, стандартно в автомобилния сектор настъпват често и много промени, особено поради ефектите от COVID-19 през последните 2 години. Ние обобщихме актуализациите от 2021 -ва година от IATF®, AIAG и OEM, които засягат или ще засегнат сертифицираните по IATF 16949® автомобилни доставчици.

Промени от AIAG (Automotive Industry Action Group) за 2021:

Четвъртото издание на CQI-14 ще бъде пуснато до края на 2021 г. Тази ревизия отчита променящата се архитектура на автомобилите и ще помогне за ефективното решаване на проблемите свързани с рекламациите.

Промени от IATF®(International Automotive Task Force) за 2021:

Нов OEM член

На априлската пролетна среща IATF приветства Geely Group като OEM член. Със седалище в Хангжу, Китай, Geely Group ще бъде първият член от Азия, който ще се присъедини към IATF.

Нови тълкувания и често задавани въпроси (FAQ):

Rules 5th Edition Frequently Asked Questions (FAQs ) #1-7 – издадени на 3 Март, 2021

  • Добавен е FAQ#7 и се отнася до раздел 5.2 (Определяне на ден на одита), за да се изясни допълнителното време, което може да е необходимо, за да се даде възможност за проверка на предишни несъответствия по време на одита.

Rules 5th Edition Sanctioned Interpretations (SIs) #29 – издадени Юни 2021, в сила от 1 Юли, 2021

  • Преработени и преиздадени SI 9 и 10 (свързани с предговора и раздел 5.8 – Провеждане на одитни дейности на място)
  • Ревизиран SI 20 и пуснат нов SI 29 (свързан с раздел 5.14 – Писмо за съответствие)

IATF 16949:2016 Sanctioned Interpretations (SIs) – издадени Юли 2021

  • SI #10 за IATF 16949:2016 е преработен и преиздаден и се отнася до раздел 7.1.5.3.2 (Външна лаборатория) – в сила от Август 2021 г.
  • SI #3, свързан с 6.1.2.3 (планове за извънредни ситуации), е преработен, за да включва пандемии и разработване и прилагане на обучение/осведоменост на служителите в плановете за действие при извънредни ситуации – в сила от Ноември 2021 г.
  • SI #21 това е нов SI по отношение на 6.1.2.1 (Анализ на риска) – Организациите трябва да вземат предвид кибератаките в своя анализ на риска – в сила от Ноември 2021 г.
  • SI #22 също е нов за 7.2.1 (Компетентност – допълнително) – Познания и обучение на служителите, които включват идентифициране на потенциални повреди на оборудването и кибератаки – в сила от Ноември 2021 г.

IATF 16949:2016 Frequently Asked Questions (FAQs) – издаден Април 2021 , в сила от Юни 2021

  • FAQ#7 за IATF 16949:2016 също се отнася до 7.1.5.3.2 (Външна лаборатория).

IATF® 6-та ревизия на мерките за COVID-19

Шестата ревизия на IATF Мерки за пандемия от коронавирус COVID-19 беше публикувана на 1 Юни 2021 г. Тази ревизия включва два нови FAQ (номера 10 и 11) и най-добри практики за отдалечени одити. Също така, на страници 11, 15 и 26 бяха въведени някои малки пояснения. Въпреки че всички дати на изтичане на сертификатите са удължени с 6 месеца в базата данни на IATF®, изискванията за времето за одит съгласно 5-то правило на IATF® не са удължени.

Първоначално пуснати през март 2020 г., тези мерки бяха създадени поради нарастването на случаите на COVID-19 по света, а IATF® позволява отдалечен одит за организации, които са пряко засегнати от ограниченията на COVID-19 и където това е очевидно, че редовен одит на място няма да бъде възможен. Добавен е раздел за отдалечен одит, включващ планиране на одита за изчисляване на деня на одита и провеждане на отдалечен одит. Изискванията за отдалечен одит на Анекс А на IATF също бяха включени. Изтеглете документа за да се запознаете с изискванията му.

Обърнете внимание, че: IATF® изисква одитите, които трябва да бъдат извършени от 1 януари 2021 г., да се провеждат на място или дистанционно и сертифициращият орган вече не може да прилага условията и отказите, описани в предишните ревизии на този документ. Специални условия се прилагат, ако организацията не оперира или не произвежда автомобилни продукти. Също така събитията за наблюдение вече не са разрешени. Консултирайте се с вашия сертифициращ орган, ако имате въпроси относно подробностите за вашия одит.

Нови специални изисквания на OEM (производител на оригинално оборудване) от 2021

BMW Group, Stellantis (FCA, PSA), Ford, GM and Groupe Renault

И не на последно място ще Ви напомним, че може да се възползвате от нашия опит и експертиза в областта на управление на качеството в автомобилната индустрия. В случай, че изпитвате затруднения при осигуряване на достатъчно ресурси и/или поради съображения свързани с COVID-19, ние ще изпълним вашите годишни одити, включително на ваши доставчици, както на място, така и от разстояние. Можем да Ви предложим и експертни решения и съдействие при прилагането на Automotive Core Tools (виж ТУК).

Сподели