Оргард внедри интегрирана система в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001, OHSAS и БДС EN 16 636

28.03.2019

Оргард, търговска марка на„Еквитас 2008” ЕООД, е компания, която предоставя професионални услуги за борба с вредители и дезинфекция. Фирмата е еднолична собственост на г – н Тихомир Тотев, създадена с основна задача да решава проблемите, свързани с унищожаване на вредители от всякакъв вид, в полза на гражданите, живеещи и фирмите, работещи на територията на цялата страна.

В началото на 2019 -та година фирма „Еквитас 2008“ ЕООД подписа договор за консултантска услуга с „Кайзен Консулт Инженеринг“ ЕООД с предмет Внедряване на система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001, OHSAS и БДС EN 16 636. БДС EN 16 636 е Европейски стандарт предназначен за фирми извършващи услуги за борба с вредители, съгласно който всяка организация може да бъде регистрирана в Конфедерация на европейските пест контрол асоциации (CEPA). Водещият консултант, инж. Димитър Събев, оказа необходимото съдействие и помощ при разработването на документацията и последващото и внедряване в Организацията. На 20 и 21.03.2019 -та година се проведе сертификационния одит от одитори на Бюро Веритас, а на 22.03.2019 бе извършен одит от Бюро Веритас за сертификация по CEPA. Двата одита приключиха с положително становище и добра оценка от страна на одиторския екип.

Сподели