Подобряване на качеството със стандарта AS 9100 за организациите, участващи във веригата на доставките за самолетната промишленост

30.05.2019

Въведение
В наши дни самолетният транспорт е един от най - предпочитаните и сигурни начини за бързо придвижване от една до друга точка на света. Хиляди хора изминават дълги разстояния за кратко време ежедневно. През 2017 г. авиокомпаниите са транспортирали 55,700 тона товари на ден. С увеличаването на броя на пътуващите по въздуха хора и товари, нараства необходимостта от качество в авиационната индустрия. Прилагането на система за управление на качеството AS9100 е един от начините, по които организациите могат да поддържат високо ниво на качество за своите продукти и услуги. Тази статия ще предостави допълнителна информация за стандарта AS9100, кой трябва да го прилага и какви са ползите от тази система за управление на качеството.

Какво е AS9100?
Стандартът AS9100 определя изискванията за система за управление на качеството (СУК) за организации, които проектират, разработват или произвеждат продукти и услуги за авиационни, космически и отбранителни организации. Системата AS9100 е публикувана от SAE International, глобална асоциация на инженери и технически експерти в аерокосмическата, автомобилната и търговската промишленост. Екипът на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД може да съдейства на вашата организация при проектирането, разработването и внедряването на AS9100 сертифицирана система за управление. за повече информация вижте тук.

Кой трябва да прилага система за управление на качеството AS9100?
Организациите, участващи във веригата за доставки на самолетната индустрия, включително тези, които предоставят следпродажбени услуги (подръжка, инженеринг и т.н.), следва да обмислят въвеждането на система за управление на качеството AS9100. Редица международни споразумения, включително и националните законодателства на отделните държави, определят насоки и изисквания, които задължително следва да се спазват. Производителите на оборудване (OEM) са подложени на голям натиск да извършват бизнес само с доставчици, сертифицирани по AS9100. Това означава, че сертифицирането на AS9100 често е изискване за организации, които проектират, разработват или предоставят авиационни, космически и отбранителни продукти и услуги, които искат да развиват бизнес в авиационната индустрия.

Какви са предимствата от прилагането на AS9100?
Има много предимства, които системата за управление на качеството AS9100 може да осигури на една организация. Предимствата на внедряването на AS9100 могат да включват:

- Спечелване на големи договори като доставчик и/или под-изпълнител на голяма компания,

- Съответствие с повечето национални законодателства и международни конвенции съдържащи изискване за сертифициране по AS9100,

- Подобряване на вътрешния контрол и операции,

- Намалени рискове,

- Увеличаване на печалбата и

- Подобряване на имиджа на компанията.

Заключение
Системата за управление на качеството AS9100 подпомага организациите във веригата на доставчките за авиационната промишленост да демонстрират своята ангажираност към качеството. С нарастването на индустрията доставчиците, които са сертифицирани по AS9100, ще бъдат по-търсени. Инвестирането в система за управление на качеството AS9100 предоставя на организацията много осезаеми ползи, извън възможностите за спечелване на по-големи договори. За въпроси относно начина на внедряване на AS9100 система за управление на качеството, моля свържете се с  нас на office@kaizen-bg.com.

Сподели