Предстоящи обучения за периода м. Октомври – м. Декември 2019

20.09.2019

Дати на провеждане

Наименование и вид на обучението

Място

Организатор

01 – 03 Октомври 2019

Курс за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Град Варна

Bureau Veritas Bulgaria

15 – 17 Октомври 2019

Курс за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Град София

Bureau Veritas Bulgaria

29-31 Октомври 2019

Курс за Вътрешни одитори на системи за управление на качество, в съответствие с ISO 9001:2015

Град София

Bureau Veritas Bulgaria

25-27 Ноември 2019

IRCA Акредитиран Курс за Водещи одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001:2018

Град София

Bureau Veritas Bulgaria

20 Ноември 2019

Курс за транзитивно преминаване към новата версия на стандарт ISO 22000  от 2018 година

Град София

Bureau Veritas Bulgaria

27 Ноември 2019

Курс за транзитивно преминаване към новата версия на стандарт ISO 22000 от 2018 година

Град Варна

Bureau Veritas Bulgaria

За допълнителна информация, заявки и запитвания можете да използвате имейл office@kaizen-bg.com или на телефон 0886 74 31 70, както и на сайта на организатора Bureau Veritas Bulgaria.

Сподели