Различия между Kaizen, LEAN и SIX Sigma

19.09.2019

Много от мениджърите на големи и средни компании изпитват затруднения, когато трябва да направят избор кой метод (или методи за подобряване на процеса) е най – подходящ за техния бизнес и да отговаря най – добре на подобренията, които се опитват да постигнат. Има много „конкурентни“ методологии, които могат да бъдат приложени в организациите за подобряване на процесите, но тук ще разгледаме разликите между три от най – популярните и силни от тях.

KAIZEN

Kaizen е японска дума, която означава „промяна към по-добро“ и известна още като „непрекъснато подобрение“. Това е мислене или философия, а не инструмент.

По същество Kaizen е убеждението, че всичко може да бъде променено и всичко може да бъде по-ефективно. Създаването на Kaizen култура предполага използване на мотивация и изобретателност  на персонала за идентифициране и решаване на проблеми в дадена организация. Стратегията има за цел да събира знания от всички служители в дадена организация за постоянно постигане на постепенни подобрения. Kaizen е успешен когато се прилага колективно, колективът, чиито съвместни постижения ще бъдат по-големи.

Kaizen се основава на редица принципи, а именно:

 •  Добрите процеси носят добри резултати
 •  Погледнете сами, за да разберете текущата ситуация (трябва да сте физически там, където възниква даден проблем)
 •  Говорете с данни, управлявайте с факти
 •  Вземете мерки за ограничаване и коригиране на първопричините за проблеми
 •  Работете като екип
 •  Kaizen е всеки

Една от най-известните японски думи, свързани с Кайзен, е „Муда“. „Muda“ означава отпадъци, а философията на Kaizen цели намаляване на бизнес отпадъците“ или загубите, чрез подобряване на качеството, повишаване на ефективността, намаляване на свръхпроизводството и ненужните дейности. В крайна сметка това ще доведе до спестяване на пари и време.

 

Основната философия на Kaizen предполага, че участието на всеки във вземането на решения ще насърчи иновациите и усъвършенстването. Накратко, тази стратегия за непрекъснато подобрение може да бъде много мощна подкрепа за всеки проект за подобряване, стига повечето служители да са включени активно в прилагането и.

LEAN

Докато Kaizen е много общ подход към усъвършенстването, Lean е методология, която засяга основно процесите на производство и предоставяне на услуга, и се фокусира върху много специфичен тип показатели. Lean има за цел отстраняването на „отпадъците“ (загубите), тоест, всичко, което не може да добави стойност за клиента. Lean разглежда основно 7-те „отпадъка“ носещи загуби, които убиват ефективността на бизнеса, а именно:

 

 •  Транспорт
 •  Складова наличност
 •  Време за придвижване/операции
 •  Изчакване между операциите/процесите
 •  Свръхпроизводство
 •  Допълнителна преработка
 •  Дефекти

Lean осигурява конкурентно предимство, тъй като позволява на бизнеса да произвежда продукти или да предоставя услуги по-бързо и на по-ниски разходи. Освен това е сравнително лесна за внедряване методология, в сравнение с Kaizen и Six Sigma.

Повече за LEAN вижте ТУК!

SIX SIGMA

Докато Kaizen и Lean разглеждат ресурсите и начините за оптимизиране на даден процес, основната цел на Six Sigma е постигането на последователни и надеждни резултати. Основно се фокусира върху подобряването на качеството на крайния продукт или резултата от процеса. Ето защо тя понякога се нарича методология за осигуряване на качеството.

Що се отнася до резултатите, Six Sigma се стреми към почти съвършенство, където процесът успява 99,99966% от случаите. За да се постигне този на пръв поглед невъзможен резултат, е необходимо обучение и коучинг, за да се усвоят инструментите и рамката, обхванати от Six Sigma. След като това се случи служителите в организацията ще могат успешно да прилагат, така наречените SPC (Statistical process control) методи и техники, като парето диаграми, анализ на първопричината, за да достигне количествено определени стойности.Тези резултати водят до по-ниски разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите и спомагат за непрекъснато подобрение, за да се постигнат по-високи и по-високи нива на Сигма.

Повече за Six Sigma вижте ТУК!

Кой от трите е най – подходящ за моя бизнес?

Kaizen се опитва да подобри бизнеса като цяло чрез стандартизиране начина на работа, повишаване на ефективността и премахване на загубите за целия бизнес („отпадъците“).

Lean е свързан с премахването на технологичните загуби („отпадъците“), за да се увеличи производителността и качеството на процеса.

Six Sigma е по-фокусиран върху качеството на продукта/услугата (крайния продукт). Това се постига чрез намиране и премахване на причините за дефектите.

И трите имат своята роля за разработването на ефективен модел за непрекъснато усъвършенстване и трите могат да се използват заедно с един друг в зависимост от конкретния проблем, който трябва да решите.

Картографирането на процесите (създаването на Карта на процеса) често се разглежда като една от основните стъпки при реализирането на стратегия за непрекъснато усъвършенстване.

Сподели