Съществена промяна в IATF, SI 7

16.11.2023

Последните промени в SI, направени от IATF, засягат условията за сертифициране и по - конкретно SI 7. Промяната предполага включването на производители на резервни части в обхвата на сертификационната схема IATF 16949 и се оказва огромна изненада.

До момента производителите на резервни части не бяха включени в сертификационната схема IATF 16949. Предстои да се изяснят редица въпроси в следствие на тази промяна, като например:

- Организациите, които вече са сертифицирани по IATF ще трябва ли да разширят обхвата на СУК, така че в него да бъдат включени и резервни части?

- Кой по веригата ще е отговорен при установяване на повреда в резервна част?

- Кой ще се смята за клиент?

- Кой ще е отговорен за дизайна и разработката?

и още много други въпроси.

Въпреки, че на повечето въпроси все още няма разяснение и отговори промените ще бъдат в сила от Декември 2023 година. 

Промените може да проследите на официалния сайт на IATF.

Сподели