ISO 45001:2018 е публикуван

25.10.2018

ISO 45001: 2018, Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания с насоки за прилагане, осигурява солиден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място във всяка организация. Проектиран, за да помогне на организациите, новият международен стандарт ще намали инцидентите на работното място по света.

ISO 45001  е разработен в съответствие с новата структура за управленски стандарти, което прави интегрирането му с ISO 9001 (Управление на качеството) и ISO 14001 (Управление на околната среда) много лесно и удобно.

Новият стандарт се основава на общите елементи, които се съдържат във всички стандарти на системите за управление на ISO, и използва простия модел „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA), който предоставя рамка за организациите да планират какво трябва да въведат за да се сведе до минимум рискът от инциденти и злополуки. Мерките трябва да отговорят на голеината на рисковете, които могат да доведат до съществени инциденти и злополуки, както и тези, които пораждат аварии.

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001:2018.