ПЕЧАТНИЦА ДАРС – 91, ГРАД БУРГАС СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 9001:2015

25.10.2018

Печатница ДАРС – 91, град Бургас е една от най – големите в България. През месец Март 2018 -та година Организацията премина успешен одит от сертифициращия орган Тюф Рейнланд България ЕООД по новата версия на стандарт ISO 9001:2015 за системи за управление на качеството. Ръководството на организацията се обърна за съдействие към консултантския екип на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД и взе активно участие при подготовка на документацията и служителите за предстоящия одит. Одиторският екип завърши одита с положителни коментари и становище за издаване на сертификат за съответсвието на СУК с ISO 9001:2015. Благодарим на целия екип на ДАРС – 91 за направения избор и за активното им участие в процеса на работа.