Сертифициращи органи

TÜV Rheinland Group е водещ доставчик на технически услуги в целия свят. Основана през 1872 г. с централа в Кьолн в компанията работят 19.700 души. В България Дружеството е създадено през 1994 г. като член на групата ТЮФ Рейнланд, водеща световна компания за индустриални и сертификационни услуги и в него работят над 40 висококвалифицирани служители в офиси в София, Варна и Стара Загора. Направленията, в които си партнираме с Тюф Рейнланд България ЕООД са сертификация на системи за управление по различни международни стандарти на наши клиенти. Партньорските отношения са стартирани през 2015 -та година. 

Бюро Веритас /BVQI/ е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Като партньор с доказана репутация, Бюро Веритас предлага иновативни решения, които носят добавена  стойност  и  надхвърлят  оценката  на  съответствието  с  международни  стандарти  и законови  изисквания.  С услугите си допринасят  за  устойчивото  развитие на организациите като водят до намаляване на рисковете и подобряване на резултатите. Бюро Веритас е безусловно разпознаваем символ за качество, признат от над 900 международни акредитационни и нотификационни органи. Направленията, в които си партнираме с Бюро Веритас са сертификация на системи за управление по различни международни стандарти, на наши клиенти, както и съдействие на клиенти на BVQI за въвеждане на LEAN производство, Кайзен и Six Sigma, провеждане на съвместни обучения по LEAN Six Sigma. Партньорските отношения са стартирани през 2016 -та година. 

 

Сподели