ISO/TS 22163 (IRIS)

ISO/TS 22163 е международен стандарт разработен по инициатива на Съюза на европейските железопътни индустрии (UNIFE), който се основава на стандарта за управление на качеството ISO 9001 с добавяне на специфични за железниците изисквания. Създадена с цел засилване на конкуренцията и осигуряване на по-високи стандарти за качество, IRIS има за цел да постигне глобално уеднаквяване на езика, насоките за оценка и одитите на СУК, за да се постигне по-високо ниво на прозрачност по веригата за доставки в железопътния транспорт.

IRIS е стандарт предназначен за компании, които разработват или произвеждат продукти (части, детайли, компоненти) за железопътната индустрия. В допълнение, компаниите, които извършват услуги по поддръжка на железопътните превозни средства или работа със сигнализираща техника могат да разработят и внедрят система за управление на качеството в съответствие с IRIS стандарта.

Какви са предимствата от внедряването на IRIS?

Вашите процеси ще станат по - ефективни, ще се изпълняват за по - кратко време и ще постигнете по - висока добавена стойност чрез въвеждане на стандарта IRIS. Днес стандартът IRIS е основен елемент от изискванията за обществени поръчки и се изисква от повечето големи производители в световен мащаб, например Siemens, AnsaldoBreda, Bombardier и Alstom. По този начин отговаряте на изискванията и можете да бъдете одобрен като доставчик на железопътната индустрия.

По принцип IRIS се основава на стандарта за качество ISO 9001, но включва аспекти, специфични за сектора. Такива аспекти са например:

  • Управление на конфигурацията
  • Управление на проекти, управление на обработката на поръчките и управление на производството
  • Управление на обществените поръчки
  • Надеждност, достъпност, поддръжка и безопасност (RAMS)
  • Политика за техническа безопасност на продуктите
  • Разходи за целия жизнен цикъл (LCC)
  • Управление на остаряването

Въвеждането на стандарта изисква да бъде разработена подробна документация, включваща  16 процедури и 25 процеса, които да бъдат планирани и внедрени в Организацията Ви по подходящ начин. Като използвате указанията на IRIS, Вие можете да развиете система за управление на качеството до
система за управление на бизнеса.

Сподели