FSSC 22000

FSSC 22000 е стандарт за безопасност на хранителните продукти, един от стандартите на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). FSSC 22000 включва в себе си общопризнатия стандарт за системи за управление на безопасността на храните ISO 22000, а свързаните със сектора програми за предварителни изисквания (PRP) и FSSC определят допълнителните изисквания. 

FSSC 22000 е схема за сертифициране на безопасността на храните, базирана на съществуващия международно признат стандарт ISO 22000 и допълнена от техническите стандарти ISO / TS 22002-1, ISO / TS 22002-4 или PAS222, които обхващат програмите предпоставки. Докато първите издания на FSSC 22000 се отнасят само за производителите на храни, в последната версия на стандарта от 2016 -та година обхватът е разширен и включва производство и доставка на опаковки за храни, както и производство на фуражи. Стандартът FSSC 22000 беше ревизиран през юли 2017 г., а от 1 януари 2018 г. всички одити ще бъдат извършени съгласно FSSC 22000

Най-голямата промяна е в рамките на допълнителните изисквания на FSSC, които са се увеличили от седем на девет. Но не само броят, но и съдържанието на допълнителните изисквания търпи промяна.

 • Управление на услугите
 • Етикетиране на продукти
 • Защита на храните
 • Предотвратяване на измамите с храните
 • Използване на лого
 • Управление на алергени (само за категории C, I и K)
 • Екологичен мониторинг (само за категории C, I и K)
 • Формулиране на продукти (само за под-категория DII, храна за домашни любимци само за кучета и котки)
 • Управление на природните ресурси (само за категория А)

В рамките на тези нови изисквания една от най-големите промени е засиленият акцент върху хранителната измама и защитата на храните. За всички е известно, че едни от най - големите манипулации и измами са свързани с хранителния сектор, по - конректно съдържанието на вредни съставки в хранителните продукти, непълно или несъответстващо изписване на съдържанието на етикета и други. Голяма част от тези измами не влияят пряко върху безопасността на крайния продукт, но влияят върху общественото мнение за индустриалния сектор. Това е и една от основните причини да се обърне внимание на този проблем при ревизирането на стандарта. 

Предимствата от прилагането на стандарта FSSC 22000 за организациите са:

 • Добра рамка на системата за управление, напълно интегрирана в цялостната система за управление на компанията и в съответствие с други стандарти като ISO 9001 и ISO 14001.
 • Стабилна методика за анализ на риска и управление на риска въз основа на принципите на НАССР и способност за подобряване на ефективността и ефикасността по отношение на безопасността на храните.
 • Използването на техническата спецификация ISO / TS 22002-1 по отношение на предварителните програми, както се изисква от ISO 22000 § 7.2.

Нашият опит при внедряване на системи в съответствие с FSSC 22000 ще Ви помогне да изпълните изискванията на този стандарт, така че да получите максимално бързо ползите от неговото прилагане. 

Стандарт FSSC 22000
Име Food Safety System Certification
Версия/Година на публикуване  
Издава GFSI 
Разпространява GFSI 
Страници -

Сподели