IFS Food

IFS Food е международен стандарт за храни, спазването на който е доказателство, че организациите доставят продукти, които съответстват на определените клиентски изисквания и продуктови спецификации, както и да осигури непрекъснатото производство на  храни, които да гарантират безопасност и качество за потребителите. Международният стандарт за храните е насочен към производителите, които произвеждат под т.нар. „частни” търговски марки (Private labels) и да даде повече сигурност на търговските вериги, че продуктите, които се произвеждат от техните доставчици под техните марки ще са безопасни и качествени. IFS е продуктов стандарт, който изисква да се произвежда в съответствие с конкретна спецификация за продукт.

IFS Food се поддържа от почти всички търговски вериги в Европа. Внедряване на стандарт IFS, а в последствие и сертификацията по него, дава възможности на организациите за нови пазари и клиенти. Големите търговски вериги в България също изискват организациите, които произвеждат за тях, да прилагат изискванията на този стандарт, което го прави задължителен, ако искате да бъдете техен доставчик.

Както останалите стандарти за сектор храни, така и IFS Food претърпя промени, които са насочени към завишаване на изискванията по отношение на безопасност и качество, в това число оценка на рисковете и измами с храни. Със спазване на изискванията на стандарта се осигурява прозрачност в цялата верига на производство и доставка на храни. IFS Food поставя допълнителни конкретни изисквания към анализ и оценка на рисковете и надгражда принципите на HACCP

IFS Food може да бъде интегриран с ISO 9001, тъй като наподобява в общи линии част от изискванията му, като се изисква и въвеждането на контрол съгласно HACCP и разработване на допълнителни процедури за безопасност на храните. IFS Food е стандартът, който поставя най - високи изисквания към производствената инфраструктура, които дори надграждат тези, произтичащи от Codex Alimentarius.  

Стандарт IFS Food
Име International food standard
Версия/Година на публикуване 7/2023
Издава GFSI
Разпространява GFSI
Страници -
Общо раздели -

Сподели