Средно време до отказ (MTBF анализ)

MTBF е показател за поддръжка, който показва продължителността, в която оборудването работи без смущения. MTBF анализът се отнася до надеждността на оборудването. Надеждността е един от ключовите показатели за цялостната ефективност на оборудването и винаги е приоритетна за подобряване на производителността. Общото време на работа на оборудването може да бъде изразено чрез MTBF заедно с друг показател, MTTR (средно време за ремонт).

Производствените организации могат да използват този метод за планиране на непредвидени обстоятелства, които изискват ремонт на ключово оборудване. Познаването на тези данни дава прозрения за вземане на разумни решения обосновани с факти. 

За изчисляване на MTBF е необходимо да е създадена добра среда за събиране на информация и данни относно:

- Общото време на работа за дадено оборудване/машина (в минути) за определен период;

- Общият брой откази в оборудването за същия период;

Какво включва нашата услуга?

Ние ще допринесем за подобряване на ефективността на оборудването Ви като извършим следните стъпки:

1/ Одит на оборудването – включва одит на процесите по управление и поддръжка на оборудването, както и цялостен одит на производствения процес, като целта е събиране на данни в реално време, необходими за калкулиране на показателите „Общо време на работа“, „Брой откази“.

2/ Анализ на данните – на база събраната информация по време на одита ще извършим анализ и оценка на показателите, определящи MTBF и ще издадем препоръки за подобряването им.

3/ Съставяне на план за подобряване на MTBF и съгласуване с Ръководството.

4/ Създаване на процес за мониторинг, проверка и подобряване .

Ако желаете да отправите запитване към нас може да ползвате контактната ни форма или чрез директно свързване по email или телефон.

Сподели