VDA 6.3 Процес одит

Кайзен Консулт Инженеринг извършва VDA 6.3 процесен одит и други поддържащи услуги на OEM производители и доставчици на немската автомобилна индустрия в България и Балканския полуостров.

 

Одитите на производствени процеси по VDA 6.3 извършвани от нас отговарят на следните нужди:

 • Организацията Ви е в процес на одобряване като доставчик в автомобилната индустрия
 • Организацията Ви предстои да бъде одитирана от втора страна (клиент)
 • Като част от вътрешната ви програма за одит на производствения процес
 • Организацията Ви желае да оцени свой основен доставчик по VDA 6.3
 • Организацията Ви или ваш доставчик се стреми да подобри качеството на производствения процес

Нашите одитори ще оценят производствената линия според рамката, описана във VDA 6.3 (от P2 до P7), и ще идентифицират потенциалните рискове от предварителната фаза (разработване) до последващото обслужване и обработката на жалби на клиенти. Това включва проектиране и разработване на продукта, разработване на процеси, квалификация и производство.

Свържете се с нас на посочените контакти за уточняване на подробностите относно провеждането на VDA 6.3 процесен одит във вашата организация.

Одитите по VDA 6.3 на място провеждани от нас се основават на фактически наблюдения.

Въпросникът за одит се основава на версията от 2016 г. / 2023 г. и включва:

P2 – Управление на проекти

P3 – Планиране на развитието на продукта и процеса

P4 – Внедряване на продукта и развитие на процеса

P5 – Управление на доставчици

P6 – Анализ на процеса / Производство

P6.1 – Входни елементи на процеса (Какво влиза в процеса?)

P6.2 – Управление на процеси (всички производствени процеси контролирани ли са?)

P6.3 – Персонал (Какви ресурси поддържа процеса?)

P6.4 – Материални ресурси (Какви средства се използват за изпълнение на процесите?)

P6.5 – Ефективност на процеса (Колко ефективен е процесът, който се изпълнява?)

P6.6 – Резултат/изход от процеса (Какво трябва да произведе процесът?)

P7 – Грижа за клиента / Удовлетвореност на клиента / Обслужване

Издаване на доклад от одита до 72 часа след провеждането му

Клиентите ни могат да очакват структуриран одитен доклад, доставен в рамките на 72 часа след услугата и включващ изчерпателни подробности. Всеки доклад предоставя:

 • Резюме на одита
 • Общият резултат от одита и нивото на съответствие с VDA 6.3
 • Нивото на съответствие за всяка част от стандарта (P2, P3, P4, P5, P6, P7). Всяка констатация е обяснена на ясен език и е цветно кодирана
 • Препоръчителните коригиращи действия за изпълнение
 • Обективни доказателства като снимки, интервюта и прегледани записи и документи

План за коригиращи действия

Одитът е само първата стъпка. Ако нивото на съответствие не е достатъчно, трябва да се приложи план за коригиращи действия в организацията, за да се елиминира несъответствието и да се подобри производителността на процеса.  Нашите клиенти получават постоянна подкрепа и съдействие в процеса на закриване на констатираните несъответствия чрез:

 • Създаване на план за коригиращи действия (Action Plan)
 • Проверка на прилагането на коригиращи действия чрез подробни последващи дейности
 • Контролиране на производителността и улесняване на непрекъснато подобрение
 • Извършване на одит за потвърждаване ефикасността на мерките

Сподели