ISO/IEC 20000-1

Международно признат, ISO/IEC 20000-1 е най-добрата практическа рамка за система за управление на услугата, която ви помага да осигурите последователно и надеждно обслужване. Тя ви помага да вградите стратегия за жизнения цикъл във вашата организация - да предоставите най-добри практики за управление на портфолиото си от услуги, така че те да останат актуални и да добавят стойност.

ISO/IEC 20000-1 е подходящ за всеки доставчик на услуги, голям или малък, който иска да осигури увереност в качеството на услугите, които доставят. Той се използва често за ИТ услуги, управление на съоръжения и бизнес услуги, и спомага за осигуряване на ефективни и устойчиви услуги в днешната променяща се конкурентна среда. 

Ползите от прилагането на стандарта ISO/IEC 20000-1 са много, но като най - съществени могат да се отличат:

  • Прилагане и демонстриране на най - добри практики;
  • По - ниски цени;
  • Повишено доверие от всички заинтересовани страни;

ISO/IEC 20000-1 е рзработен въз основа на извършената от Office of Government Commerce (OGC) работа и международно признатата IT Infrastructure Library (ITIL). Това създава увереност на Организациите в постигането на успех при прилагането на стандарта. Подобно на други широко разпространени стандарти за управление, като ISO 9001, този стандарт също приема цикъла Plan-Do-Check Act (PDCA). Това улеснява интегрирането му в обща система за управление с един или повече стандарти. 

С наша помощ Вие ще успеете да разработите система за управление покриваща изискванията на ISO/IEC 20000-1, която да Ви носи редица ползи за бизнеса и услугите, които предлагате. 

Стандарт ISO/IEC 20000-1:2018
Име

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги  

Версия/Година на публикуване 2018
Издава ISO
Разпространява БИС (на английски език)
Страници 41
Общо раздели 10 

Раздели за прилагане от организациите

от 4 до 10
 

Сподели