Статистически контрол на процеса (SPC) за ХВП

Статистически контрол на процеса (SPC) се прилага от редица организации в хранителната индустрия, за да подобрят качеството и безопасността на продуктите. Чрез вземане на проби и анализ на характеристиките на продукта те могат да поддържат високи нива на качество и безопасност на храните.

Някои от показателите, които се наблюдават и контролират чрез прилагане на SPC са нетно тегло на продуктите, размери на продукт/заготовките (дължина, ширина и височина), температура на готвене/обработка, температура на съхранение, резултати от микробиологични, физични и химични изследвания и други.

SPC може също да се използва за наблюдение и проследяване на работата на производственото оборудване и машини, което спомага за подобряване на цялостната ефективност на оборудването (OEE – за да разберете повече за ефективността на оборудването, вижте ТУК). Чрез прилагане на SPC, данните събрани за производителността на дадено производствено оборудване, могат да бъдат използвани за оптимизирането му и за постигане на финансови печалби от OEE. Параметрите на машината като време на работа, скорост, температура, налягане и влажност могат да бъдат наблюдавани и валидирани чрез SPC.

Чрез SPC е препоръчително да се анализират данните, наблюдавани във връзка с ККТ, определени в HACCP плана, както и изисквания на клиента или вътрешни организационни изисквания определени като важни от Организацията.

Инструментът, който се ползва при прилагане на SPC се нарича Контролна карта. Контролните карти биват няколко основни вида, но най – често се използва контролна карта на Шухарт. Общ вид на контролна карта е показан на следващата снимка:

 За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Нашите консултанти са водещи експерти в планирането и изпълнението на процеса на SPC и свързаните с него инструменти. Използваме опит и знания, придобити чрез работа със съществуващи клиенти от различни индустрии, включително автомобилна, машиностроителна, хранително – вкусова и транспортна дейност. Ние можем да оценим, да направим препоръки и да дадем насоки, като същевременно ви помагаме да изградите ефективна SPC система, уникална за вашите нужди. Също така можем да съдействаме за подобряване и рационализиране на текущия процес на SPC. Като част от нашите консултантски услуги можем да предоставим:

 • Експертна оценка по отношение на текущото състояние на вашия SPC процес (Предварителен GAP одит)
  • Задълбочено разбиране на вашите уникални изисквания към въвеждането на SPC
  • Оценка на ресурсите, с които разполагате в момента за SPC
  • Преглед на съществуващите системи/методи за събиране и съхранение на данни
  • Оценка на ефективното използване на данните
  • Определяне на цели и критерии
  • Изготвяне на доклад с констатации и препоръки
 • Планиране и проектиране на SPC процес, който да съответства на вашите изисквания
  • Съобразяване на най – добрите практики с вашите нужди и желания
  • Дефиниране и демонстриране на правилната SPC методология
  • Разработване на необходимите документи (форми, диаграми и процедури)
 • Внедряване
  • Въвеждане на процеса по SPC в изпълнение
  • Обучение за прилагане
 • Поддръжка и дейности след доставка
  • Модериране на процеса по SPC
  • Планиране на вътрешни одити на процеса през годината
  • Събиране на данни и отчитане на подобрения в процесите, контролирани чрез SPC

Сподели