История

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД, град Бургас е фирма оперираща в областта на управление на качеството, бизнес консултирането и управленските стандарти ISO, създадена с основна цел да подпомага бизнеса във всичките му отрасли, чрез внедряването на ефикасни системи за управление и предоставяне на обективни решения на ръководителите на Организациите водещи до усъвършенстване на процесите и намаляване на нежеланите загуби. Създадена през 2015 –та година, Организацията се превърна за кратко време в еталон за качествено предоставяне на бизнес услуги. В началото след своето създаване се извършиха редица инвестиции в обучения и семинари, насочени към повишаване на компетентността и квалификацията на нашите консултанти за да можем да бъдем по - конкурентни и гъвкави при консултиране на клиентите ни. 

Бурното развитие и все по - голямото търсене на нашите услуги през годините ни накара да мислим върху това да предоставяме на клиентите ни все по - качествени, ефективни и ефикасни бизнес услуги. В отговор на това организацията насочи своите усилия към предоставяне на услуги свързани с техники за управление на качеството, KAIZEN & LEAN, TQM както и индустрии като: Автомобилна промишленост, самолетостроене, железопътна индустрия и други. Днес ние разполагаме с професионални консултанти с богат опит в областите:

  • Автомобилостроене, самолетостроене;
  • Машиностроене;
  • Хранително - вкусова промишленост;
  • Здравеопазване и медицински изделия;
  • IT услуги;
  • и още много други.

С решението в Организацията ни да бъде разработена и внедрена Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015 се даде сериозна заявка за устойчивост, развитие и все по - качествено обслужване на нашите клиенти. Организацията ни извършва консултантски услуги в цялата страна, като разполага с мрежа от опитни и високо - квалифицирани консултанти. 

Нашата основна цел е Доверието, доверието, което нашите клиенти ни гласуват за да подобрим техния бизнес! Затова ние сме безкомпромисни по отношение на качеството и резултатите, които клиентът очаква от нас!

Сподели