Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Измерваме успеха в изградено доверие

С отговорност към  Вашия бизнес

С отговорност към Вашия бизнес

Нашите услуги са съобразени с Вашата идентичност и
нужда от усъвършенстване

Управление на качеството за автомобилната промишленост

  • Повишаване качеството на процесите и продукцията Ви, като част от веригата от доставчици в автомобилостроенето
  • Международно възприемане на хармонизирана система за управление на качеството в автомобилната индустрия
  • Намаляване на дефектите
  • Подобряване на ефективността
  • Подобряване на мотивацията на персонала

Научи повече

Клиенти