Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Измерваме успеха в изградено доверие

С отговорност към  Вашия бизнес

С отговорност към Вашия бизнес

Нашите услуги са съобразени с Вашата идентичност и
нужда от усъвършенстване

Управление на качеството за автомобилната промишленост

  • Консултации за Анализ на отказите и влиянието им върху качеството - FMEA
  • Консултации за APQP процес
  • Консултации за Процес на одобряване на нова част - PPAP
  • Консултации за Aнализ на измервателните системи - MSA
  • Консултации за Статистически контрол на процесите - SPC

Научи повече

Клиенти