Lomini Ltd.

Lomini Ltd.

Проект: Управление на качеството за автомобилната индустрия - Разработване и внедряване на IATF 16949. Вътрешен одит. Съдействие за прилагане на Core Tools.