BTL Industries

BTL Industries

Проект: Услуги по управление на качеството - Съдействие за прилагане на RCA (Root Cause Analysis). Модериране на екип за изпълнение на 5 Why`s анализ.