5 Whys

Имали ли сте някога проблем, който да се появява отново и отново? Липсата на действия за елиминиране на проблем или дефект, който се появява постоянно Ви отнема време и загуба на ценни ресурси. Проблемът е, че основната причина не е идентифицирана. Ако не стигате до основната причина, тогава просто третирате симптом на проблема. Липсата на подходящи мерки водят до повторната поява на проблема. Има лесен за използване инструмент, който може да помогне да решите повтарящи се проблеми. Този инструмент е 5 Защо и 5 Как. Този анализ се развива през 30-те години на миналия век от г-н Sakichi Toyoda. Г-н Toyoda е основател на Toyota Industries и се твърди, че е един от бащите на японската индустриална революция. Тази техника придоби популярност през 70-те години на миналия век и все още се използва от "Тойота" и други компании и организации.

Какво е 5 Защо & 5 Как
Методът "5 Защо" се състои в задаването на въпроса "Защо" достатъчно пъти, докато не преодолеете всички симптоми на проблем и откриете основната причина. Методът 5 Защо често се използва по време на планиране на дейностите. Може да се прилага в комбинация с други инструменти за анализ, като диаграмата на Ишикава, Парето анализ, Дърво на отказите, но може да се използва и като самостоятелен инструмент. 5 Защо е най-ефективен, когато отговорите идват от хора, които имат практически опит в процеса, който се проучва. Чрез повтаряне на въпроса "Защо" можете да стигнете до основната причина за проблема. След това се използват 5 Hows (Как), за да се определят подходящи коригиращи действия за отстраняването на причината.

Как да направите 5 Защо & 5 Как?

1. Създайте екип
5 Why & 5 How трябва да се изпълнява от сформиран екип, който включва хора от различни звена. Не бива да се прави самостоятелно. Екипът трябва да включва представители, запознати с въпросния процес, например: Инженери, технолози, представители на отдела по качество (ако има), оператори от различни смени или от следващия на анализирания процес. Всеки член на екипа ще допринесе за установяване на причината.

2. Определете проблема
Първото нещо, което всеки екип трябва да направи по време на разследване на основната причина, е да определи ясно проблема. Дайте кратка и ясна формулировка за проблема. Екипът трябва да се фокусира върху процеса, а не върху персонала. Той трябва също да определи обхвата на проблема, който трябва да бъде разгледан. Ако обхватът е твърде тесен, решенията ще доведът до малки подобрения. Обратното, определянето на проблема с твърде широк обхват може да удължи времето, необходимо за решаване на проблема и да генерира решения, които организацията не би могла да изпълни.

3. Задайте въпроса "Защо"
Преминете към задаването на въпроса "Защо" е възникнал проблемът или дефектът. Отговорите трябва да бъдат подкрепени от факти или данни, а не въз основа на предположения (избягвайте в отговорите си думи и изрази като: "Най - вероятно...", "Може би...", "Сигурно..." и други). Отговорите трябва да се съсредоточат и върху грешки в процесите или системата. След всеки отговор задайте въпроса дали ако остраним тази причина, проблемът отново ще възникне, ако отгооврът е "Да" продължете да задавате въпроса "Защо". Понякога причината може да възникне след второто "защо", в други случаи да са нужни 10 или повече пъти задаването на въпроса "Защо". 

4. Определете подходящи коригиращи действия

След като определите основната причина е добре да изготвите списък с коригиращите действия, които ще предприемете за елиминирането и. За определянето на най - ефикасни действия задайте въпроса "Как" за всяка основна причина, толкова пъти, колкото е необходимо за да определите най - подходящите действия. За всяко действие трябва да се определи срок за изпълнение и отоговрник. Определете дни и часове за провеждане на събрания между екипа, на които ще се обсъждат изпълнението на мерките. След като мерките са изпълнени определете с какви методи и кога ще извършите проверка за тяхната ефикасност.

Като част от нашите консултантски услуги ние можем да предоставим:

  • Съдействие при прилагане на 5 Защо и 5 Как във Вашата организация;
  • Съдействие при определяне на екипа;
  • Участие по време на анализите с цел по - бързо постигане на успех;

 

Сподели