5 Whys консултиране и коучинг

Методът 5 Защо се свежда до задаване на въпроса „Защо“ достатъчно пъти, докато преминете през всички симптоми на проблема и стигнете до първопричината. На пръв поглед звучи елементарно, но това е метод, който изисква задълбочени познания и стриктно следване на стъпките на изпълнение. Обикновено самият анализ се изпълнява непосредствено след събиране на достатъчно информация за симптомите, свързани с установен вече проблем. Правилното изпълнение на анализа предполага съчетаването му с други инструменти и техники, като: Диаграма на Ишикава ("Рибена кост"), Парето анализ, "Е../Не е..". Типичен пример за грешно изпълнение на анализа е провеждането му под формата на  "брейнсторминг" с налучкване на проблема вместо работа с предварително събрани симптоми за него. 5Whys е задължителен в някои индустрии, като автомобилостроене, и е част от така наречената методика за решаване на проблеми 8D.

Може да се доверите на нас когато става въпрос за методи, част от Root Cause Analysis (Анализ на коренните причини), какъвто е 5 Whys анализът („5те защо“). Опитът, който сме натрупали в работата с компании от различни индустрии, като автомобилостроене, машиностроене, хранително – вкусова промишленост, фармация, химическа промишленост и други, както и компании от сферата на услугите, ще Ви е от полза при въвеждане на 5те Защо. Ние можем да оценим, да направим препоръки и да предоставим насоки, като същевременно ви помогнем да внедрите и интегрирате 5 Whys в културата на вашата организация.

Като част от нашите консултантски услуги можем да предоставим:

 • Насоки за прилагане на 5 Whys във вашата организация
 • Коучинг и менторство на място при изпълнение на анализите

 

Услугата за въвеждане на 5Whys във вашата организация е с практическа насоченост, в комбинация с теоретична подготовка на участниците, продължителността на която е съобразена с нивото на познания и разбиране на метода. С по – голямо значение е частта свързана с коучинг и менторство на място, по време на което се извършват поредица от анализи по реални ваши казуси. Коучингът доказано води до 80% по – добри резултати в сравнение със стандартните теоретични обучения.

Стъпките на консултиране са следните:

 1. Оценка на текущото състояние
  • Преглед/одит на процесите във връзка с предприемане на корекции и коригиращи действия
 2. Планиране
  • Сформиране на екипи и обучение съобразено с разбирането за 5 Whys
  • Планиране на процеса
  • План за изпълнение
 3. Изпълнение на плана
  • Коучинг и менторство (модериране) на екипите за изпълнение на 5Whys (работа по реални казуси на терен)
  • Разработване на нужните процедури на изпълнение
 4. Валидиране и План за поддържане
  • Мониторинг и документиране на резултатите
  • Разработване на план за поддържане и съдействие
  • Разработване на стратегия за подобряване на представянето на вашите доставчици (с допълнително заявяване)

Сподели