123

За нас

Организацията ни е плод на силното ми желание за създаване на една по – различна консултантска компания, която не просто предоставя услуги, а оценява истински смисъла на добавената стойност за клиента. Основното, с което сме по – различни, полезни и интересни за ползвателите на нашите услуги, е предаването на знания чрез работа по реални казуси на клиента. Това означава основно практика и по – малко теория. Водим се от принципа „Идете и вижте сами, за да разберете ситуацията напълно“, познат като Genchi genbutsu (現地現物) от стила на Toyota Production System, което ни позволява в работата с всеки един клиент да създадем изключителни екипи, които да следват философията на компанията, за която работят.

Още в начална фаза на всеки един проект работим с клиента най – вече върху това да осъзнае важността от внимателното и задълбочено обсъждане на всеки казус при взимането на решение, защото начинът, по който се стига до решението е толкова важен, колкото качеството на самото решение, а правилните решения водят до бързо внедряване (Nemawashi 根回し). За нас отделянето на време и усилия за да изпълним очакваното както трябва е задължително, нещо повече – с изпълнението на всеки проект забелязваме, че това правило се превръща в принцип на работа и на нашите клиенти.

Прилагаме нашата философия на работа във всеки един аспект и бизнес направление – както при консултиране за изпълнение на проекти свързани с Quality Core Tools, Lean & Six Sigma, така и при консултиране за изпълнение на проекти свързани с управленски системи. В последните години водещо направление при нас е именно Quality Core Tools (Инструменти за управление на качеството) и LEAN Six Sigma, като причината затова са принципите на работа, които следваме, водещи до добавена стойност за нашите клиенти, което не остава незабелязано и неоценено от тяхна страна.

Освен от нашите клиенти, компанията ни се радва и на интерес от едни от най – добрите специалисти в консултирането по управление на качеството и управленски системи, тъй като тук те имат възможността да работят по реални подобрения. 

Основният ангажимент пред нас като компания е да положим всички усилия да продължим да бъдем устойчиви и гъвкави за нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.


инж. Димитър Събев, Manager & Senior QM Consultant

AIAG & VDA Certified FMEA moderator

IATF 16949 Int. auditor, QMS/EnMS Lead Auditor, ISMS int. auditor

Сподели