За нас

С подхода си на консултиране при изпълнение на предлаганите услуги Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД бързо изгради репутация на качествен и лоялен партньор в управленското консултиране постигнато чрез професионално обслужване на клиентите, внимание към детайлите, високо ниво на компетентност и лоялност във всички аспекти на нашите дейности. Нашите сътрудници са професионални и технически експерти, които разбират необходимостта от осигуряването на качество и надеждност и осъзнават какво означава добавяне на стойност и постигане на реални измерими резултати.
Създадена през 2015 -та година Организацията ни се превърна за кратко време в надежден и лоялен партньор на редица организации желаещи да изградят ефикасни системи за управление в съответствие с международните стандарти (ISO) и да подобрят своето качество и рентабилност доверявайки се на нашите знания и опит в областта на управление на качеството, Kaizen и Lean. Фактът, че много от нашите клиенти желаят в дългосрочен план да си сътрудничат с нашия екип чрез поддържане на системите им за управление или се обръщат към нас за съдействие по въпроси от управленско ниво, ни кара да считаме, че сме постигнали успех, изграден на доверие.
Ние от Кайзен Консулт Инженеринг предоставяме експертни знания, съдействие и насоки, съобразени с уникалните потребности, нужди и желания на нашите клиенти. Нашите компетенции ни позволяват да дадем най – добрата услуга, която клиентите ни очакват!

Сподели