5S консултиране

Методът 5S е стандартизиран процес, който при правилно внедряване създава и поддържа организирано, безопасно, чисто и ефективно работно място. 5S създава ясен визуален контрол, чрез който може лесно да се забележи несъответствие в процеса. 5S често се вгражда като част от LEAN мисленето в компаниите и насърчава постоянното подобряване. 

Много компании днес прилагат 5S като част от своите Lean инициативи за намаляване на разходите и подобряване на ефективността. Ако вашата компания обмисля прилагането на програма 5S, ще ви трябва план. За да подобрите шансовете си за успех, ще ви трябва ясна посока с добре обмислени изисквания и цели. Прилагането на каквато и да е нова бизнес програма без дефиниране на ясни цели, конкретни насоки и изготвяне на план за действие поражда висок риск от неуспех и вероятно загуба на времеви и финансови ресурси. Нашият екип ще бъде ваш партньор за въвеждане на 5S в компанията Ви.

Консултирането за въвеждане на 5S може да се разглежда като част от въвеждане на цялостно Лийн мислене в организацията Ви или като отделна услуга, която включва следните етапи:

 • Оценка на текущото състояние
  • Идентифициране на видовете загуби, които могат да бъдат елиминирани чрез 5S
  • Определяне къде внедряването на 5S би осигурило на вашата компания най-голямо въздействие върху вашето качество, ефективност и безопасност
 • Планиране
  • Сформиране на екипи и обучение съобразено с разбирането за Лийн и 5S
  • Създаване на подробен план за действие за успешно внедряване на 5S във вашите локации
  • Създаване на нужните визуализации
 • Изпълнение на плана
  • Осигуряване на насоки на ръководния екип за изпълнение на 5S програмата 
  • Експертиза и практическо съдействие на място (работа на терен)
 • Валидиране и План за поддържане
  • Мониторинг и документиране на резултатите
  • Разработване на план за поддържане и съдействие

Сподели