Защита на лични данни

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203274713

Седалище и адрес на управление: град Бургас 8000, България, ж.к. П. Р. Славейков, блок 69

E-mail: office@kaizen-bg.com

Телефон.: +359 (0) 886 743 170

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg  kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за необходимостта от изготвяне на офертно предложение по предлаганите от нас услуги и договорни отношения по последващото им изпълнение, като изрично получава Вашето съгласие.

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД спазва следните принципи:

  • Законосъобразност
  • Добросъвестност
  • Прозрачност

Ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които нашата компания събира:

- Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

- Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги и изготвяне на договор с условията за последващо изпълнение на заявената услуга.

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД използва Google Analytics с цел анализ на посещаемостта на своя официален уеб сайт. Получените данни от приложението Google Analytics - IP адрес, местоположение, мрежа, не се съхраняват от организацията ни.

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • Разкриват расов или етнически произход;
  • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД съхранява Вашите лични данни 5 дни след изтичане срока на валидност на предоставената Ви оферта по предлаганите от нас услуги. При сключен договор личните данни се съхраняват в срока на изпълнение на договора и до 6 месеца след изтичането му се заличават. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп 

Вие имате право да изискате и получите от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД.