PPAP

Какво е процес на одобрение на производството на част (PPAP)

Процес на одобрение на производството на част (PPAP) е стандартизиран процес в автомобилната и авио промишленост. PPAP демонстрира чрез документално доказване, че продуктът е бил произведен съгласно приложимите изисквания и изискванията за закупуване на материалите вложени в неговото производство.

Елементите на PPAP са свързани с APQP. Доказателствата за съответствие се събират и осигуряват. PPAP насърчава по ясното разбиране на изискванията към производителите и доставчиците. PPAP също така помага да се гарантира, че процесите, избрани за производството, могат последователно да възпроизвеждат продуктите при планирани производствени обеми. За доставчиците на автомобилната промишленост процесът PPAP понастоящем се ръководи от наръчника за PPAP, публикуван от Automotive Industry Action Group (AIAG).

PPAP се използва на пет нива, базирани на риска. Най ниските нива на риск са 1 и 2 и се прилагат за не сложни продукти и реномирани доставчици/производители. Ниво 3 е по подразбиране, което изисква всички приложими елементи да бъдат предоставени. Ниво 4 е персонализираната селекция, използвана, когато конкретни промени изискват по обстойно разглеждане. Ниво 5 е запазено за най рисковите продукти и доставчици. Когато е указано ниво 5, е необходимо допълнително сътрудничество между доставчици и клиенти. Ниво 5 често води до посещение от клиентите по време на проектирането и евентуално по време на първата производствена партида (нулево производство). PPAP документацията трябва да включва инструменти за превенция в допълнение към тези, които показват съответствие на продукти и процеси.

За да научите как се изпълнява услугата, моля вижте меню “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.

Ако се интересувате от услуги насочени към повишаване на ефективността на процесите, реинженеринг на процеси и системи, моля проверете услугите в меню Kaizen & Lean.

Нашите консултанти са водещи експерти в планирането и изпълнението на PPAP и използват опит и знания, придобити чрез работа с клиенти от различни индустрии и участие в международни и национални обучения. Ние можем да анализираме и оценим, да направим препоръки и да дадем насоки, като същевременно ви помагаме да разработите PPAP процес, уникален за вашите нужди и изискванията на вашите клиенти. Ако вече имате установен процес, ние също можем да ви помогнем за подобряване на текущия ви PPAP процес. Като част от нашите консултантски услуги можем да предоставим:

 1. Преглед на текущото състояние на вашия PPAP процес
 • Оценка и анализ на вашите изисквания за PPAP
 • Оценка на ресурсите, с които разполагате в момента за прилагане на PPAP
 • Определяне на необходимостта от всякакви външни ресурси като съоръжения за изпитване, лаборатории и други
 • Преглед на целите Ви и план за постигане на желаните резултати
 1. Планиране и проектиране на PPAP процес, който съответства на вашата система за въвеждане на нови продукти
 • Прилагане на най – добрите практики, които са приложими за организацията ви и вашите нужди
 • Определяне и прилагане на правилната PPAP методология
 • Разработване на необходимите документи в подкрепа на процеса (процедури, инструкции, форми за водене на записи и др.)
 1. Внедряване
 • Практическо прилагане на PPAP процеса в организацията Ви и изясняване на 18 -те елемента на PPAP
 • Обучение на ключови служители
 • Планиране на одит на процеса
 1. Поддържане
 • Съдействие и поддръжка за 12 месеца
 • Планиране на необходимия брой вътрешни одити на процеса
 • Модериране на отделните екипи при изпълнение на процеса

Сподели