Liebherr Hausgerete Maritca Ltd.

Liebherr Hausgerete Maritca Ltd.

Проект: Предоставяне на услуги по управление на качеството. Модериране на FMEA екипи