SGM Plastics Ltd.

SGM Plastics Ltd.

Проект: Управление на качеството за автомобилната индустрия - Разработване и внедряване на система за управление на качеството IATF 16949. Вътрешен одит. Съдействие за прилагане на Core Tools.