Liebherr Hausgerate Marica клиент на Кайзен Консулт Инженеринг

13.03.2020

След серия от проведени срещи един от най - големите работодатели в България сключи договор за консултантска услуга с нашата организация. Liebherr Hausgerate Marica е производител на високо качествени хладилници и фризери. Производството на компанията е базирано в с. Радиново, община Марица, област Пловдив и от 1999 година развива успешно своята дейност, като към днешна дата в него работят около 2000 души. Компанията е позната на пазара със своите високи стандарти за качество, безопасност и социална отговорност. 

Договорът сключен между Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД и Liebherr Hausgerate Marica е с предмет на дейност "Прилагане на инструменти по управление и анализ на качеството и модериране на FMEA". Стартирането на консултантските дейности е във връзка с разработването на нов проект от Liebherr, за който е нужен външен експертен ресурс, който да осигури надеждното, навременно и качествено изпълнение на дейностите в етапите на проектиране и разработване насочени към идентифициране на възможни откази в концептуалните разработки и анализ на потенциалните дефекти. Изборът на компания от ранга на Liebherr Hausgerate Marica за изпълнител на посочените дейности да бъде нашата организация затвърждава нашите силни пазарни позиции, конкурентност и способност да обслужваме качествено международни компании с утвърдени стандарти, ноу хау и опит. Успешното привличане на Liebherr Hausgerate Marica ни дава увереност и ни поставя на челни позиции сред най - добрите и успешно развиващи се консултантски организации в областта на управление на качеството и прилагане на изискванията на международните стандрти на ISO. 

 

 

Сподели