Кайзен Консулт Инженеринг за пореден път е избрана за консултант по IATF 16949

14.11.2019

SGM Plastics Ltd. е Българска компания, която е с основен предмет на дейност производство и асемблиране на пластмасови изделия за индустрията. Собственик на компанията е базираната в Италия компания Sampaolo Stampi S.r.l. На 12.11.2019 година управителят на SGM Plastics, г – н Венцеслав Неделков, и управителят на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД, г – н инж. Димитър Събев, проведоха среща на територията на предприятието, на която се утвърди двустранно договора за изпълнение на услуга по въвеждане на IATF 16949 и се даде старт на нейното изпълнение. Обстоятелствата, които налагат въвеждането на автомобилния стандарт в SGM Plastics са свързани с поставени изисквания на клиенти на компанията, големи международни компании, които са част от автомобилната промишленост.

По време на извършения одит и анализ на състоянието на процесите в SGM Plastics, бяха установени редица добри практики свързани с контрола на качеството на произвежданата продукция.

Сподели