Нов подход за провеждане на FMEA

13.03.2020

AIAG и VDA хармонизираха предишните си ръководства за FMEA в един документ. Новото ръководство на AIAG & VDA FMEA, 1-во издание насърчава ползите от прилагането на методология, ориентирана към процесите, за да помогне на доставчиците да отговорят на изискванията за производство.

FMEA е най-често използваният метод за анализ на риска в инструментариума на автомобилната индустрия и помага на доставчиците да предвидят и предотвратят дефекти както в разработването на продукта, така и в процесите на производство. Новият наръчник за AIAG и VDA за FMEA предоставя последователни насоки за всички автомобилни доставчици, включително най-добрите практики и примери от предишните наръчници на AIAG и VDA и реалния опит.

Най-забележимата промяна в наръчника за AIAG & VDA е нов 7-стъпков подход за изпълнение на FMEA, който предоставя рамка за документиране на потенциални рискове по точен и подходящ начин. Подходът в 7 стъпки включва планиране и подготовка, структурен анализ, анализ на функциите, анализ на отказите, анализ на риска, оптимизация на риска и документация на резултатите. С тази нова рамка рисковете свързани с разработването на продукта и рискът от процеса стават по-прозрачни и могат да бъдат предвидени и управлявани по всеобхватен начин.

Допълнителните промени включват нова глава за FMEA за мониторинг и системна реакция (FMEA-MSR), изцяло е преразгледана оценката за тежест, възникване и откриване, методология за приоритет на действията (AP), таблици за замяна на RPN и нови формуляри.

Сподели