Определеният период за преход към ISO 45001:2018 преминава в заключителен етап

07.01.2020

ISO 45001:2018 е първият международен стандарт на ISO, който определя изискванията към организациите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работните места. С публикуването на стандарта се заменя досега действащата спецификация OHSAS 18001, която продължава да е действаща до 31.03.2021 година, когато изтича крайния срок за преход от всички организации. Организациите разполагат с малко повече от година, за да планират и извършат необходимите дейности по преминаването към новата версия на стандарта.

Като надежден доставчик на консултантски услуги и партньор на редица организации в страната, ръководството на Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД предприе превантивни действия по осигуряване на допълнителен ресурс за екипите, отговорни по ISO 45001, така че да се гарантира качествено обслужване на нашите клиенти и партньори по осъществяването на дейностите за преминаване към новата версия на стандарта и спазване на всички определени срокове.

Важно уточнение!!! Определеният краен срок, както стана ясно по – рано в статията, е 31 Март 2021 година. В случай, обаче, че за вашата организация предстои надзорен и ре – сертификационен одит след месец Март 2020 година, най – удачно и финансово изгодно за вас ще бъде да преминете към новата версия именно тогава, в противен случай органът по сертификация ще Ви преиздаде сертификата по OHSAS с валидност до 31.03.2021.

Преференции през 2020 година:

За всички нови клиенти, които се обръщат за съдействие относно преход към новата версия на стандарта, ще бъде направена отстъпка от -40% в калкулираната цена за изпълнение на улсугата.

Свържете се с нас на имейл office@kaizen-bg.com или на телефон 0886 743 170.  

Сподели