Промени във VDA 6.3:2023

03.05.2023

VDA 6.3 е широко приложим стандарт в автомобилната индустрия при планиране и провеждане на одити на производствените процеси. VDA 6.3:2023 е публикуван през януари 2023 г., с което замени предишната си версия от 2016 г. Новата версия на VDA 6.3 има някои доста значителни промени.

Какво не е променено в новото издание VDA 6.3:2023?

 • Структурата на въпросника
 • Системата за класификация (A, B, C) за цялостна оценка
 • Моделът за оценка на индивидуалните въпроси (10-8-6-4-0)
 • Приложението на процесните елементи P2-P7
 • Моделът на диаграма „костенурка“ (turtle diagram)
 • Правилата за понижаване класификацията при цялостното оценяване

Какви са основните промени във VDA 6.3:2023?

 • Елементи, свързани със софтуера, са разгледани във въпросника
 • Хармонизиране с методите на VDA Automotive SPICE® и VDA MLA
 • Изискванията относно дейностите по закупуване са добавени към P3 и P4
 • Уточняване квалификацията на одитора
 • Добавени са бележки за провеждане на дистанционни одити
 • Глава 4 „Процес на одит“ е заличена (тъй като съдържанието й е в ISO 19011)
 • Глава 8 „Одит на процесите при доставчици на услуги“ заличена (ще бъде включена в отделен документ VDA 6.8)
 • Раздел 10 „Най-добри практики/научени уроци“ е премахнат
 • Оценката на транспортирането и манипулирането на части (Eu7) е пропусната
 • Речникът е прехвърлен в изчерпателен онлайн речник на VDA QMC
 • Някои други редакционни промни
 • Специфични промени във въпросника във VDA 6.3:2023
 • 59 въпроса (от 58 в предишната версия)
 • Въпросите със * са частично предефинирани
 • Въпроси относно P1 Анализ на потенциала са частично променени
 • Интегриране на софтуерните изисквания
 • Изисквания по отношение на закупуване в P3 и P4

Сравнение на резултатите от одита

Резултатите от одитите, проведени съгласно VDA 6.3:2023, не са пряко сравними с резултатите от одитите съгласно предишната версия на стандарта.

Съдействие от Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД извършва одит на производствените процеси съгласно VDA 6.3.:2023. С участие на наш одитор при одит на вашите производствени процеси ще успеете да придобиете реален опит в процесния одит. Също така наши одитори могат да извършат одит на производствените процеси на ваш основен доставчик съгласно VDA 6.3:2023.

За връзка с нас можете да използвате формата за контакт.

Сподели