AS 9100

Управлението на качеството в авиационната индустрия може да бъде определящият фактор за финансовия успех и редуциране на грешките. AS9100 може да стандартизира начина ви на работа и да осигури стабилна репутация на индустрията.

AS9100:2016 е единственият общ стандарт за управление на качеството в авиационната промишленост. Използва се и се поддържа от водещите световни авио компании и в техните вериги за доставки. AS9100 може да се използва от организации в сектор самолетостроене, включително извършващи проектиране, производство, поддръжка и доставка на детайли, части и компоненти за самолетостроенето. Ако се сертифицирате по стандарта, можете да сте сигурни, че разполагате с ефективна система за управление на качеството. AS9100 включва в себе си изискванията на стандарт ISO 9001:2015, като го надгражда с десетки допълнителни изисквания свързани с проследимостта на закупените и вложени материали за производство на части, поддържане на записи и документи, създаване на условия за премахване на човешката грешка и още много. 

Какви са предимствата на AS9100?

  • Редуциране и/или елиминиране на рисковите грешки за продукта или услугата и възможностите от фатални повреди;
  • Демонстрирате ефективно управление на качеството;
  • Можете да се регистрирате в базата данни на системата за онлайн доставчици (OASIS);
  • Ще бъдете предпочитан доставчик и ще печелите доверие на клиентите и заинтересованите страни;
  • Създавате процес на непрекъснато подобряване и възможности за израстване на организацията Ви;

 

Сподели